ALFA KURSUS

Ajalugu

Alfa kursus on nüüdisaja populaarseim ristiusu põhitõdesid tutvustav kursus, mis sai alguse 20. sajandi lõpus Londonis Holy Trinity Bromtoni anglikaani koguduses. HTB koguduses toimuvad Alfa kursused aasta läbi ning iga nädal osaleb umbes 500 inimest. Lühikese aja jooksul on Alfa kursus levinud üle maailma.

Praegu on kogu maailmas käimas enam kui 55700 Alfa kursust 169 riigis. Iga kuu registreeritakse rahvus­vahelises Alfa keskuses Inglis­maal sajad uued kursu­sed. Kokku on sellel kursusel osalenud umbes 18 miljonit inimest üle maailma.

Alfa kursusi korral­da­takse pea kõigis kristlikes usk­kondades kato­liik­lastest, luterlastest ja baptistidest kuni nelipühi ja karismaatiliste kogudusteni. Alfa kur­susi pee­takse ka koolides, vanglates, isegi fir­mades.

Eestis on Alfa kursusi korraldatud nüüd juba üle kümne aasta ja antud kursust on peetud üheks kõige tõhusamaks ja vajalikumaks kursuseks, mis on huvitatutele tutvustanud kristluse põhitõdesid.