Mis me teeme?

Margit ja Vitali Taks

Margit ja Vitali TaksMargit ja Vitali Taks`d (pildil) on EKNK Tallinna Kurtide Koguduse misjonärid, kes aastate jooksul on saavutanud ülemailmse tuntuse kurtide seas.

Margit on õppinud EKNK piibli- ja pastorikoolis ning 2001 aastal ordineeritud pastoriks. Vitali, kes  on lõpetanud kurtide piibli- ja pastorikooli, ordineeriti 2006 aastal diakoniks.

Olles ise kurdid, on nad alates 1991-st aastast reisinud mööda maailma, kuulutanud evangeeliumi ning viipekeeeles läbi viinud pere- ja abieluseminare. Kuulmise puudumise tõttu saavad kurdid enamus infot visuaalselt, mistõttu kasutavad ka Vitali ja Margit õpetamisel palju pilte, draamat ja pantomiimi, mis muudavad õpetuse eriti elavaks (vt fotosid teksti lõpus).  Videosalvestisi nende jutlustest, piiblitundest ja pereseminarest on levitatud kurtide seas üle maailma. Pereseminaride jaoks koostas Margit õpperaamatu, mis tänu oma lihtsusele ja rohketele illustratsioonidele on saanud suureks abiks väga paljudele kurtidele peredele. Raamatut on tõlgitud vene, inglise ja hiina keelde.

Jumal on neid eriliselt kasutanud Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Usbekistanis, Skandinaavias, Euroopas, aga ka Hiinas ja Ameerikas.
Siinkohal peab ära mainima, et igal maal on oma viipekeel!

See imepärane abielupaar ei näe oma kurtuses puuet, vaid võimalust jõuda
inimesteni, kelleni meie – kuuljad ei jõua.

Hingede päästmise seisukohast vaadates on Margiti ja Vitali teenistus tõeliselt
efektiivne, ainus asi, mis nende teenistust piirab, on reisirahade nappus.
Palun mõtle, kas sul oleks võimalik neid hakata nende misjontööd regulaarselt toetama?
 
Julgustame Sind toetama Jumala riigi kuulutamise tööd!

Annetused palume teha:
Saaja: Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
Arveldusarve number: 22 101 41 82 298 Swedbank
Selgitus: Margit ja Vitali Taks

Suur tänu!
 


Margit õpetamas HiinasDraama