Suured küsimused

Mis on elu eesmärk?

Inimesed tihti küsivad oma elu eesmärgi kohta. Näiteks, mida ma peaksin tegema oma eluga? Millised on minu eesmärgid, minu unistused minu tulevikuks jne?

Kui sa tahad teada oma elueesmärki, siis sa pead alustama Jumalast oma Loojast, mitte iseendast. Seda selletõttu, et sa oled loodud Jumala poolt ja Jumala jaoks ning Tema eesmärgist lähtuvalt ja Tema eesmärgi jaoks. Jumal lõi sind, mitte aga vastupidi!

Paljud inimesed aga alustavad endast ja lõpetavad elu eesmärgi otsimisega ka iseendaga. Nii nagu lind taeva all või sipelgas metsas ei saa ise mõelda omale viimselt olemise põhjust nii ei saa ka inimene leida oma eksisteerimise, elueesmärgi põhjust iseendast. See saab tuleneda ainult väljaspool inimest.

Ainult Jumala läbi võime avastada oma originaalsuse, isikupära, elumõtte ning eesmärgi. Sa sobid täitma Jumala eesmärki maapeal, sest Tema lõi ning kujundas sind vastavalt sellele eesmärgile. Kuid põhjus miks paljud toredad inimesed oma parimate eesmärkide täitumisel ei ole tegelikult sisemiselt õnnelikud on enda, mitte Jumala eesmärkide taotlemine.

Armas sõber, kõige lihtsam võimalus saada teada oma Jumalast seatud elu eesmärk on selleks pöörduda Jumala Sõna juurde. Seda seepärast, et kristlasena ei saa sa oma elu rajada maailma tarkusele (self-help raamatud, edukaks saamise õpetused jne) vaid igavestele väärtustele.

Jumal äratas Kristuse surnuist üles, et meil võiks olla elu ja seda ülirohkesti. Seda mõtestatud ja eesmärgistatud elu nii käesoleva kui tulevase elu perspektiivist pakub Jumal meile oma Poja Jeesuse kaudu.

 


Loe lisaks Rick Warren`i mõtteid raamatust "Eesmärgist juhitud elu":

Kust kõik saab alguse?

Kas ma olen siin juhuslikult?
Mis suunab minu elu?
Kas see elu on kõik?

 

 


Vaata ka:

   


 
Kasutatud on osaliselt väljavõtteid raamatust „Eesmärgist juhitud elu. Miks ma olemas olen?“ 2005 Allika Kirjastus (Purpose Driven Life Rick Warren 2002) Allika Kirjastuse loal.

Raamatut on võimalik osta meie koguduses Toompea 3 igal pühapäeval jumalateenistuse ajal avatud raamatuletist või Allika kirjastuse kodulehelt.