Mis me teeme?

Sotsiaalteenistus

Meie tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa koguduseliikmete püüdlustele kristlikuma elu poole. 
 
Selle tulemusena saab:

  • koguduse iga abivajaja leida abi kogudusest.
  • iga koguduse liige või talle lähedalseisev inimene osaleda abi vajavate inimeste aitamises;


"T õ e s t i,   m a   ü t l e n   t e i l e,   m i d a   t e   i g a n e s   o l e t e   t e i n u d   k e l l e l e   t a h e s   m u    k õ i g e   p i s e m a t e s t    v e n d a d e s t,   s e d a   t e   o l e t e   t e i n u d   m u l l e." (Matteuse 25: 40)Teenistusharu juht
Liis Unt
e-post: liis.unt[ät]toompeakogudus.ee

 


 Vaata veel: