Meist

Väärtused

VÄÄRTUSED

1. Elumuutev tõde. Evangeelium kõige alusena muudab nii täiesti uue tulija elu kui ka selle elu, kes on koguduses aastaid käinud. Piibellikud, igapäevaellu rääkivad jutlused ja kursused, mis toovad esile ehtsat meeleparandust, kus inimesed saavad pidevalt päästetud, muudetud, taastatud, kus usk Jeesusesse muutub käega katsutavaks ja praktiliseks kõigile. Hb 4:12 Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.

 

2. Perekondlik armastus. Kogukond, kus iga liige on teretulnud ning kus igaüks tunneb, et ta on oodatud ja armastatud. Kogukond, mis hoiab, väärtustab ja toetab ühiselt igat liiget nagu oma isiklikku venda või õde. Inimene saab tulla sellisena nagu ta on ilma hukkamõistuta. Jh 13:35 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate

 

3. Igaüks on tähtis. Kogukond, kus igaühe eest võetakse hoolt, et kasvada ja areneda Kristuse sarnaseks ning teenida oma andides. Igaüks leiab oma koha vastavalt oma isiklikele tugevustele, kutsumisele ning võtab omakorda hoolt uute inimeste kasvatamisel Kristuse sarnaseks.  Ef 4:11-16 Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, 12 et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, 13 kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, 14 et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab  iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, 15 vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus. 16 Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.

 

4. Püha Elu. Kogukonna iga liige soovib oma elu elada Jeesusele, hoides enda vaimu puhtuses ja elades Jumala kartuses, mis on vältimatu komponent, et Jumal saaks meid oma töös kasutada 2Tim 2:21Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.

 

5. Imed ja tunnustähed. Usu ja palve atmosfäär, kus igat usklikku järgivad Uue Testamendi vaimuannid, kus haigete saavad terveks, seotud saavad vabaks, prohvetlik kõne julgustab inimesi. Mk 16:17-18 Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, 18 tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.

 

6. Linn mäe otsas. Kogukond, mis mõjutab oma linna läbi oma muudetud elude tunnistades evangeeliumi julgelt ja avalikult, ning ulatudes igapäevaselt välja nendeni, kes on Kristusest kaugel. Mt 5:14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas

 

7. Globaalne mõju. Kogudus, mis toetab globaalset kirikut ning püüdleb ühtsuse suunas, tehes koostööd teiste koguduste, kirikute, konfessioonide ja usuliikumistega, teostades ühiselt välja Kristuse missiooni globaalses mastaabis.

Jh 17:22-23 Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: 23 mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.