Meist

Väärtused

VÄÄRTUSED


1. LAKKAMATU PALVE - Kogudus, kes palvetab lakkamatult, sest usub, et inimeste elumuutus, koguduse kasv ja Jumalariigi laienemine on otseses seoses selle eest palvetamisega. Meie kirglikkus näha muutuseid, väljendub meie palvetamises. Tema ligiolus valed tulevad esile, tõde avaldub ning üleloomulik jõud kandub üle, et elada rõõmus ja usalduses armastatud Jumalalastena. Sk 4:6 "See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand." 2Aj 7:14, 1Ts 5:17

UURI SIIT LISAKS palveteemalisi Deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, näidispalveid, raamatuid ning jutluseid ja tunnistusi. 


2. ELUMUUTEV TÕDE - Kogukond on täis Jumala sõna kuulutust, deklareerimist, uskumist ja selle välja elamist. Evangeeliumi tõde, mis teeb vabaks ja usk Jeesusesse, muutub reaalseks ja praktiliseks kõigile.

Hb 4:12 "Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja."

UURI SIIT LISAKS piibli teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, näidispalveid, raamatuid ning jutluseid ja tunnistusi.

 

3. PEREKONDLIK ARMASTUS - Kutsuv, julgustav ja külalislahke kogudus, kus uued inimesed on teretulnud, oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta on ilma hukkamõistuta, ning hoolt võetud kogukonnas. Kogudus, mis väärtustab, hoiab ja toetab ühiselt igat liiget nagu oma isiklikku venda venda või õde 

Jh 13:35 "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”

UURI SIIT LISAKS armastuse teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, raamatuid ning jutluseid ja tunnistusi.

 

4. IGAPÄEVANE MISSIOON - Kogudus, kes mõjutab oma linna inimesi muudetud eludega, tunnistades evangeeliumi väest julgelt ja avalikult, ulatudes lootuse sõnumiga igapäevaselt välja nendeni, kes on Kristusest kaugel, elades välja Mt 28:19-20 misjonikäsku. 

Mt 5:14 "Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas."

UURI SIIT LISAKS evangelismi teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, raamatuid ning jutluseid ja tunnistusi.

 

5. JÜNGERDAV ELUVIIS -  Kõik saavad mentordatud, et kasvada Kristuse sarnaseks, teenida oma andide ja tugevustega temale sobivas rollis ja võtta omakorda hoolt uute inimeste kasvatamisel Kristuse järgijateks. 

Ef 4:11-16 " Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses."

UURI SIIT LISAKS jüngerluse teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, raamatuid ning jutluseid ja tunnistusi.


6. LOOMULIK ÜLELOOMULIKKUS - Usu ja palve kultuur, kus iga usklik kuuleb Jumala häält, julgustab teisi prohvetlikult, tervendab haigeid, vabastab seotuid ning elab välja Uue Testamendi imesid ja tunnustähti, mis on kirjeldatud 

Mk 16:17-18 "Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli,  tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”

UURI SIIT LISAKS loomuliku üleloomulikkuse teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, raamatuid ning jutluseid ja tunnistusi.

 

7. ÕNNISTAV ELUVIIS - Kogukond, kes õnnistab teisi ja on helde nagu meie Taevaisa. Me teame, et Kuninga lastena kõik me vajadused saavad täidetud Tema rikkust mööda. Rm 8:17, Fil 4:19

Rm 8:32 "Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?"

 

UURI SIIT LISAKS õnnistava eluviisi teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, raamatuid ning jutluseid ja tunnistusi.