Annetus

Üleloomuliku õnnistuse annetus 2019

19.05.2019 toimus Toomepa koguduses Üleloomuliku õnnistuse annetus, kus panustati kahte valdkonda:

1. Terminali noortekonverents - toimus 6-ndat korda ja on toonud palju noori usu juurde Tallinnas, mitmeid vabanemisi deemonlikest sidumistest, enesetapumõtetest, julgustanud noori välja astuma mugavusest ning ületama inimeste hirmu. Sel aastal oli visioon ulatuda kuni 800 nooreni, ning sinu panus aitas meil rentida suurema auditooriumi Tallinnas.

2. Rehabilitatsioonikeskus "Uus Võimalus" Iisakul on tegutsenud 5 aastat sõltlastega ning regulaarselt umbes 15 inimesega (mehed ja naised). Töö toimub talus, mis on kehvas seisus ja kitsas ning visioon on teine korrus uute voodikohtadega välja ehitada, et tekitada alla rohkem ruumi üldruumideks ja teenivale perele. Sinu panus aitas sellel ehitus-projektil alguse saada, läbi Avatud Lootuse fondi.