Üritused

21.08.201118:00 / Toompea 3, TallinnEKNK Toompea koguduse 20. aastapäeva bankett


Pühapäeval, 21. augustil kell 19:00    toimub  

E K N K   T o o m p e a   k o g u d u s e  20.  a a s t a p ä e v a   b a n k e t t

 EKNK 20

 

Banketile on oodatud nii endised kui ka praegused koguduse liikmed, samuti külalised väljaspool meie kogudust.

 

Tere tulemast meie koguduse 20. aastapäeva banketile!