Üritused

05.02.201218:30 / Toompea 3Ülistus- ja palvepidu

Kutsume teid osa võtma ülistus ja palvepeost!

 

 

Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest!

Jer. 29:13

 

Tulge, hõisakem Jehoovale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole!

Tulgem Tema palge ette tänamisega, hõisakem Temale kiituslauludega!

Andke Jehoovale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse!

Kummardage Jehoovat pühas ehtes, kõik maailm värisegu tema palge ees,

sest Jehoova on suur Jumal ja suur Kuningas üle kõigi jumalate!

Psalm 95:1-2,3,8,9