Annetus

Annetus

ÜLDINE  ANNETUS

Sinu annetus läheb Toompea koguduse töö heaks!

Annetuse saaja: Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus

Arvelusarved:

 • SEB - EE031010220122044015
  IBAN  EE031010220122044015
 • Swedbank - EE092200221001138475
  IBAN EE092200221001138475
 • Nordea - EE721700017002912464
  IBAN EE721700017002912464 

 


 

Suur tänu sinu annetuse eest!

Nii nagu eelnevatel aastatel, on meil ka nendel jõuludel eriline võimalus teha koostööd Kesklinna ja Kristiine linnaosavalitsustega, et katta 50 puudustkannatava suurpere jõululaud. Seda aktsiooni on meil võimalik teha tänu teie toetusele ja seepärast kutsume teid üles annetama nende toidupakkide heaks, tehes ülekande Toompea koguduse arveldusarvele EE092200221001138475 (Saaja: Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea kogudus), märksõnaga „Toidupakid“. See on meie panus, mida saame anda, et nende perede jõulud võiksid olla tähendusrikkad. Samuti, kui teil on kodus uusi/uueväärseid mänguasju/raamatuid/puslesid (soovitavalt isegi veel pakendis), siis tooge need kogudusse, et saaksime need kinkida suurperede lastele. Samuti ootame abikäsi toidukauba pakkimisel, mis leiab aset esmaspäeval, 12. detsembril. 


TOOMPEA KOGUDUSE MISJON:

Sul on võimalus sihtotstarbeliselt toetada Toompea misjonitööd annetades allolevate märksõnadega. Pannes selgitusse lihtsalt MISJON, jaotame sinu annetuse nende 2 valdkonna vahel:

KOGUDUSTE RAJAMINE:
Toetame uusi rajatavaid kogudusi Toompea koguduse alt.

EVANGEELSED AKTSIOONID

 • Asutuste teenimine evangeeliumiga (haiglad, hooldekodud, vangla, lastekodud)
 • Toidupakid kesklinna puudustkannatavatele peredele
 • Evangeelsed suurüritused ning kampaania rist=armastus

Saaja: Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus
Konto: EE092200221001138475 (Swedbank)
Selgitus: KOGUDUSE RAJAMINE või AKTSIOONID või MISJON


ÜLELOOMULIKU ÕNNISTUSE ANNETUS 2022

15. mail toimub Toomepa koguduses "Üleloomuliku õnnistuse annetus". See on suurem iga-aastane rahaline annetus, et uskuda finantsilisi läbimurdeid oma elu jaoks ning teostada koguduse missiooni näha meie ühiskonda täielikult terveks saamas nagu taevas nõnda ka maapeal.

Selle aasta valdkonnad, kuhu panustame, on:

1. Taevas TV7

Taevas TV7 on kristlik telekanal, mille eesmärgiks on edastda head sõnumit Jeesusest ning Jumala Sõnal rajanevat sisu ja väärtusi. Usume, et koguduste ühtsus koos TV7 meediaga viib evangeeliumi iga inimeseni Eestis. TV7’s tegutseb 13 töötajat ning kogu eelarve koosneb annetustest. Lähiajal on plaanis uuendada stuudiotehnikat, kontoritehnikat ning soetada uus sõiduvahend. 

TV7 on läbi paljude aastate aidanud tuhandeid inimesi ja siin on ka üks konkreetne tunnistus, mida Jumal on teinud läbi TV7. Üks naine nägi üllatusena oma voodihaiget naabrit voodist väljas ja aias toimetamas. Uurides tema tervise kohta, vastas too, et vaatas TV7 palvesaadet, kus õpetati panema käsi oma haige koha peale ja palvetama. Ta tegigi nii ja saigi terveks! Lisaks oli üks tema tuttav mees vestelnud telefonitsi oma uskmatu sugulasega. Too tunnistas jutu käigus, et on viimasel ajal vaadanud TV7’t ja saanud oma küsimustele vastuseid. Nüüd usub ta Jumalat.

Jumal kasutab võimsalt TV7 kanalit evangeeliumi levikuks, imedeks ning tervendamisteks ja teie panus aitab sellel visioonil laieneda ning teostuda.
Kõigest lähemalt www.tv7.ee  


2. MTÜ Igale Lapsele Pere

MTÜ Igale Lapsele Pere on loodud selleks, et toetada, tugevdada ja säilitada vanemlikust hoolest ilma jäänud laste turvalisust, heaolu ja inimväärikust. Selle missiooni täitmise raames kantakse hoolt nii kodu vajavate laste kui seda kodu pakkuvate kasuvanemate eest. Viimastele pakutakse erinevaid tugiteenuseid, nõustamist ja koolitusi, et tulla toime selle nii olulise, samas sageli raske ja väljakutseid täis rolliga pakkuda traumeeritud ja kodust ilma jäänud lastele kodusoojust, armastust ja kõike muud, mida nad vajavad. “Traumeeritud” on just üks võtmesõnu, mis iseloomustab lapsi, kellega MTÜ kokku puutub. Lapse jaoks pole suuremat traumat, kui kogeda vanemliku hoole ja armastuse puudumist, füüsilist puudust, vägivalda ja lõpuks ka kodust/vanematest ilma jäämist. See kõik jätab lapsesse sügava jälje, mida MTÜ püüabki ravida, üles ehitada ja lastele uut lootust ning turvatunnet pakkuda. Seda nii läbi kasuperede, erinevate laagrite kui nõustamise. Usume, et see on väärt ettevõtmine, millele koguduse poolt õlg alla panna.

Kõigest lähemalt: www.kasupered.ee

Annetada saab kahel viisil.

1. Sularahas Toompea koguduse jumalateenistusel 16. mail kell 10.30.

2. Ülekandega Toompea koguduse arveldusarvele, märkides selgitusse "Üleloomuliku õnnistuse annetus". Arveldusarved leiad selle lehekülje ülevalt.

Suur tänu sinu annetuse eest!