Meist

Elumuutev Tõde

ELUMUUTEV TÕDE - Kogukond on täis Jumala sõna kuulutust, deklareerimist, uskumist ja selle välja elamist. Evangeeliumi tõde, mis teeb vabaks ja usk Jeesusesse, muutub reaalseks ja praktiliseks kõigile.

Hb 4:12 "Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja."

Siit leheküljelt leiad Jumala Sõna teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, näidispalveid ning raamatu viiteid, jutlused ja tunnistusi, et võiksid elada veelgi efektiivsemalt välja Jumala sõna oma elus.


DEKLARATSIOONID

Deklareerimine on Jumala Sõna välja rääkimine oma elu üle, et need tõotused saaksid nähtavaks meie eludes. See on vaimne seaduspärasus, et me saame selle mida me ütleme, kui me ei kahtle. Kui soovid, et Jumala Sõna saaks suuremal määral osaks sinu elust, siis tunnista järgmist:

- Ma õpin tundma Jumalat, Tema iseloomu ja Tema tahet läbi Tema kirjutatud Sõna.(Jh 1:1, Jh 14:9) 

- Ma õpin tundma Jumala Sõna, et elada ja palvetada Tema tahte kohaselt. (1Jh 5:14-15; Jh 15:7)

- Ma väärtustan Jumala Sõna, ma austan seda ja  pühendan aega sellele iga päev. (Ps 1: 2)

- Ma kogen Jumala väge, rõõmu  ja armastust, kui ma mõtisklen Sõna üle, ütlen seda oma suuga ning tegutsen selle järgi. (Ps 119:13, 15)

- Ma muutun Tema sarnaseks  kui ma uuendan oma meelt Jumala Sõnaga. (Rm 12:2)

- Tõe (Jumala Sõna) armastus kaitseb mind pettuse eest. (2Ts 2:10)

- Jumala Sõna on mulle päästekiivriks ja vaimumõõgaks. (Ef 6:17)

- Ma suudan kiskuda maha valed mõtted ja asendada need Jumala Sõnaga.    (2Kr 10:4-5, Lk 4:4)

- Püha Vaim aitab mul mõista piiblit ning seeläbi ma kasvan Issanda tundmises. (2Pt 1:20, 1Kr 2:10)

- Mul on kordaminek kõiges, mida ma teen ja ma olen otsekui puu, mis vilja annab omal ajal. (Ps 1:2-3, Jos 1:8).

- Mu usk kasvab kuuldes Jumala Sõna minu enda ja teiste suust. (Rm 10:17).

- Ma olen uus loodu Kristuses. (2Kr 5:17) 

- Me oleme kuninglik preesterkond, püha rahvas, valitud sugu, omandrahvas, pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19; 1Pt 2:9)

- Ma suudan kõike Tema läbi, kes teeb mind vägevaks!” (Fl 4:13); 

- Tõe Vaim ilmutab mulle Jumala Sõna ja tuletab mulle meelde, mida Jeesus on öelnud oma Sõnas. Püha Vaim juhib mind alati kooskõlas Jumala Sõnaga. (Jh 14: 26, Jh 16:13)

- Ma ei lase Jumala Sõnal oma silmist kaduda, sest see on mulle eluks ning terviseks kogu mu ihule. (Õp 4:21-22)

- Läbi Tema Sõna ma kasvan Jumala tunnetuses ja saan vägevaks kõige väega Tema au vägevust mööda. (Kl 1:10-11)

- Ma lasen Kristuse Sõnal elada enda sees rikkalikult kõiges tarkuses.(Kl 3:16)

- Jumala Sõna on lambiks mu jalgadele, see on valguseks mu jalgteel. (Ps 119:105)

- Ma olen Jumala Sõna tegija ja olen õnnistatud ja õnnelik oma tegemistes. (Jk 1:22, Lk 6:47)


KIRJAKOHAD

- “Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.“ (Ps 119:105)

- “Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt vaid teeb, mis on mu meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin.” (Js 55:11)

- “Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja” (Õp 18:21)

- “On ju sinu tunnistused mu rõõmustajad ja mu nõumehed.” (Ps 119:24)

- “Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.” (Hb 4:12)

- “Inimene ei ela üksnes leivast vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.”       (5Ms 8:3)

- “Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole.”(2Tm 3:16-17)

- “Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.” (Mt 24:35)

- “Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.” (Jh 1:1)

- “Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole.” (1Pt 2:2)

- “Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa teie hinge.” (Jk 1:21)

- “Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna!” (Ef 6:17)

- “Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole! Ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule!” (Õp 4:20-22)

- “Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu.” (Ps 119:11)

- Ma uurin oma teid ja pööran oma jalad jälle su tunnistuste poole. Ma tõttan aega viitmata pidama sinu käske.” (Ps 119:59-60)

- “Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu, ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole.” (2Tim 4:2-4)

- “Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.” (Mt 7:24)

- “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas!” (Kl 3:16)

- ”Ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek.” (Jos 1:8)

 

TSITAADID

- “Sõna uurides su usk kasvab. Uuri seda sõna nii kaua kuni miski sinus “Teab, et ta teab” ja sa lihtsalt ei looda, et sa tead.” - Carrie Judd Montgomery

- “Piibli kaante vahel on vastused kõigile probleemidele, millega inimene kokku puutub.” - Ronald Regan

- “Kui maailm surub sind maha, siis ava oma Piibel.” - Lysa TerKeurst

- “Ära lange sellesse lõksu, et uurid Piiblit, aga ei tee, mida see ütleb.” - Francis Chan

- “Jumal ei luba meile katsumustevaba elu, kuid Ta on andnud meile tööriista, Tema Sõna, millega võidelda.” - Heather Bixler

- “Piibel ei ole lihtsalt võimalus, see on vajalik. Sa ei saa ilma selleta kasvada vaimulikult tugevaks.” - Billy Graham

- ”Kui me kuulutame Jumala sõnu, siis me teeme Temaga koostööd maailma muutmises.” - Dann Farrelly

- ”Põhjalik piibli tundmine on rohkem väärt kui kolledži haridus.” - Theodore Roosevelt


PRAKTILISED SAMMUD

- Hangi endale Piibel või ligipääs Piiblile internetis (piibel.net) või äpi vahendusel Google Play poes või iTunesi äpipoes.

- Võta iga päev aega, et lugeda Jumala Sõna kasutades piiblilugemisplaani, mis sobib just sulle.

- Koosta enda jaoks Jumala Sõnal põhinevaid deklaratsioone ning kuuluta neid oma elu üle igapäevaselt.


PIIBLI LUGEMISE PLAANID

Üldine piiblilugemisplaan

Loe nii palju kui aeg ja olud võimaldavad. Pane järjehoidjad kohta, kus sa lõpetad, et siis sealt vastaval päeval jätkata. 

ESMASPÄEV: 1Moosese kuni 2Saamueli

TEISIPÄEV: Matteuse, Markuse, Luuka

KOLMAPÄEV: 1Kuningate kuni Ülemlaul (v.a. Psalmid)

NELJAPÄEV: Johannese, Apostlite teod, Ilmutuse

REEDE: Jesaja kuni Malaki

LAUPÄEV: Roomlastele kuni Juuda kiri

PÜHAPÄEV: Psalmid (Laulud)

 

Oled sa kunagi Piibli päris otsast lõpuni läbi lugenud? See on päris suur töö - lugedes 30 minutit päevas, saab Piibli läbi umbes 160 päevaga. Vaata, mis tegevustest võid loobuda, et selle asemel lugeda Jumala Sõna.

 

Veel infot ja  teisi piiblilugemisplaane

http://piibliselts.ee/piibel

https://www.avatudpiibel.ee/piibli-valjakutse/lugemisplaanid 

https://www.wordlive.org

https://www.biblegateway.com/readingplans

YouVersion äppi piiblilugemisplaanid. 

 


HUVITAVAID FAKTE

- Piibel on maailma suurima läbimüügiga raamat (üle 100 miljonit aastas).

- Piibel on algselt kirjutatud kolmes keeles: heebrea, aramea ja kreeka keeles.

- Piibel on maailma vanim raamat ja samas ikkagi kõige modernsem raamat.

- Piibel on kirja pandud enam kui 40 autori poolt kõigilt elualadelt (kuningad, talupojad, filosoofid, kalurid, maksukogujad, poeedid, riigimehed jne).

- Piibel on ainus raamat, mis kirjutati erinevates paikades: Mooses kõrbes, Jeremija vangikongis, Taaniel mäenõlval ja kuningalossis, Paulus vanglamüüride vahel, Luukas reisidel, Johannes pagenduses Patmose saarel.

- Piibel kirjutati suures hulgas erisugustes kirjanduslikes stiilides, millest võib nimetada järgmisi: poeesia, ajalooline narratiiv, laul, armastuslaul, didaktiline traktaat, isiklik kirjavahetus, memuaarid, satiir, biograafia, autobiograafia, juriidilised tekstid, prohvetikuulutused, tähendamissõnad, allegooria.

- Piiblit on müüdud miljardeid eksemplare!

- Piiblit tervikuna ja selle valitud osi on trükitud rohkem kui ühtki teist raamatut ajaloos.

- Kuigi Piibel pandi esmalt kirja hävivale materjalile ja seda tuli sadu aastaid ikka ja jälle ümber kirjutada, enne kui leiutati trükipress, ei ole Pühakirja stiil ega teksti korrektsus sellest iialgi kannatanud.

- Tegu on ainsa raamatuga, mis sisaldab suure hulga prohvetikuulutusi, mis puudutavad üksikuid riike ja rahvaid, Iisraeli, kõiki maailma rahvaid, konkreetseid linnu ja Selle tulekut, kellest sai Messias.

- Piibel on ainulaadne mõjult kirjandusele. Kui kõigis tähtsamates linnades hävitatakse kõik Piiblid, saaks Raamatut kõigis selle olulistes osades taastada linna avalike raamatukogude riiuleil olevates teostes leiduvate tsitaatide alusel.

- Piibel esitab kõrgemaid inimestele tuntud ideaale – ideaale, mis on kujundanud tsivilisatsiooni.SOOVITUSLIK LUGEMINE

“Keel - loov jõud” - Charles Capps

JUTLUSED

VAATA VEEL

Vaata ka materjale teiste põhiväärtuste kohta: www.toompeakogudus.ee/vaartused