Suured küsimused

Kuidas maailm tekkis?

Üks asi on teadvustada tema olemasolu. Teine asi on õppida teda lähemalt tundma. Piibel tutvustab meile Jumalat:

J u m a l   o n    i s i k. Jumal ei ole asi, lihtsalt energia või vägi. Ta mõtleb, tunneb, igatseb ja tegutseb viisidel, mis näitavad, et elav isikuline olend. Samal ajal ei ole ta lihtsalt olend inimesest üks aste kõrgemal või mingit liiki superman. Ta on tõeline ja elav Jumal ning igavene Kuningas.

J u m a l     o n   ü k s. On ainult üks Jumal. Ta ütleb: „Mina olen esimene ja viimane, minu kõrval ei ole kedagi teist.“ Samuti on Jumal ennast ilmutanud kui Kolmainsus – Isa, Poeg ja Püha Vaim.

J u m a l   o n   v a i m. Jumalal ei ole füüsilist keha. Ta on nähtamatu. Selliselt tähendab see seda, et Jumal ei ole piiratud ühe kohaga ühel kindlal ajahetkel, ta on igal pool koguaeg. Selliselt on Jumal kursis kõigega. See kätkeb endas, mitte ainult seda, mida sa ütled või teed vaid iga sinu mõte on Jumalale tuttav.

J u m a l   o n   i g a v e n e.  Jumalal ei ole algust. Sellist aega, kui Jumalat polnud olemas ei ole kunagi olnud. Samuti ei tule kunagi sellist aega kui teda enam pole. Jumal ise tutvustab ennast öeldes: „Kes on, kes oli ja kes tuleb.“

J u m a l   o n   i s e s e i s e v. Iga elav olevus sõltub kas teistest inimestest või asjadest või Jumalast. Kuid Jumal on täiesti iseseisev. Ta tuleb endaga ise toime. Ta ei vaja eksisteerimiseks midagi ega kedagi teist.

J u m a l   o n   p ü h a. Raske on leida, millega võrrelda Jumala pühadust. Ta on täielikult täiuslik oma olemises. Temas ei ole viga, nõrkust või puudust.

J u m a l   o n   õ i g e. Jumal ei ole ainult meie Looja ja meie ülalpidaja vaid ta on ka meie kohtunik. Ta mõistab kohtu vastavalt oma õigusele, mis on täiuslik ja õiglane.

J u m a l   o n   t ä i u s l i k. Tema arusaamine ja teadmine on täiuslik. Ta teab kõike minevikust, olevikust ja tulevikust, sealhulgas meie mõtted, sõnad ja teod. Tema tarkus on täiuslik ja ületab kõik inimliku arusaamise.

J u m a l   o n   s u v e r ä ä n e. Ta on universumi ainus ja kõrgeim valitseja. Midagi ei ole väljaspool tema kontrolli. Jumala jaoks ei ole midagi juhuslikku või üllatusi. Tema teab kogu maailma ajalugu ja töötab kõik välja oma hea tahte kohaselt.

J u m a l   o n   k õ i k v õ i m a s. Ta on tõesti suudab kõik. Ta ise tutvustab ennast: Mina olen Issand, kogu liha Jumal. Kas on midagi rasket minu jaoks?“ See ei tähenda, et Jumal võib kõike teha (ta ei või valetada, ta ei või ennast salata, ei või ennast muuta, teha pattu), kuid ta võib teha kõik, mis on kooskõlas tema iseloomuga, tema olemusega.

Need on lühidalt mõned olulised Jumala omadused. Võib olla sa oled senini mõelnud, et Jumalat pole olemas. Aga kui ta on? Ja ta on selline nagu ta ennast meile tutvustab. Milline võiks välja näha sinu elu, kui selline Jumal on osa sinu elust?


Kas kõik teed viivad Jumalani?
 


Vaata ka: