Suured küsimused

Kust kõik saab alguse?

Kõik saab alguse Jumalast!

Sest kõik, absoluutselt kõik, üleval ja all, nähtav ja nähtamatu… kõik sai alguse temast ja leiab oma eesmärgi temas.
Kolossa 1:16 (Msg)

Kui te just ei eelda Jumala olemasolu, on küsimus elu eesmärgist mõttetu.
Bertrand Russell, ateist
 
Asi pole sinus.
Sinu elu eesmärk on suurem kui sinu isiklikud saavutused, sinu meelerahu või sinu õnn. See on suurem kui sinu perekond, sinu karjäär või isegi sinu kõige pöörasemad unistused ja ambitsioonid. Kui tahad teada, miks sind on sellele planeedile elama pandud, pead alustama Jumalast. Sa sündisid tema eesmärgi tõttu ja tema eesmärgi jaoks.

Elu eesmärgi otsing on inimesi tuhandeid aastaid nõutuks teinud. Põhjus on selles, et tavaliselt me alustame valest otsast – iseendast. Me esitame enesekeskseid küsimusi, nagu “Kes mina tahan olla? Mida mina peaksin oma eluga tegema?
Millised on minu sihid, minu ambitsioonid, minu unistused minu tulevikuks? Kuid enesele keskendudes me elu eesmärki ei avasta. Piiblis öeldakse: “Jumal juhib oma loodud olendite elu, igaühe elu on tema käes.” 
Vastupidi sellele, mida sa kuuled paljudest menuraamatutest, filmidest ja seminaridelt, ei leia sa elu eesmärki iseenda sisse vaatamise teel. Arvatavasti sa oledki seda juba proovinud. Sa ei loonud ennast ise, niisiis pole ka mingit võimalust, et võiksid ise endale selgeks teha, mis oli sinu loomise eesmärk! Kui ma annaksin sinu kätte leiutise, mida sa pole kunagi varem näinud, siis ei teaks sa selle eesmärki ja ka leiutis ise ei suudaks seda sulle öelda. Seadme eesmärgi saaksid sa teada vaid selle valmistajalt või kasutaja käsiraamatust.

Kord eksisin ma mägedes ära. Kui ma peatusin, et küsida teed laagripaika, öeldi mulle: “Sealt sa küll sinna ei pääse. Sa pead hakkama minema teiselt poolt mäge!” Samamoodi sa ei saa jõuda oma elu eesmärgile, alustades iseendale keskendumisest. Sa pead alustama Jumalast, oma Loojast. Sa eksisteerid vaid seepärast, et Jumal seda tahab. Sa oled loodud Jumala poolt ja Jumala jaoks – ja kuni sa seda ei mõista, jääb elu sulle arusaamatuks. Ainult Jumalas me leiame oma alguse, oma identiteedi, oma sisu, oma eesmärgi, oma tähtsuse ja oma saatuse. Kõik muud teed viivad ummikusse.
Paljud inimesed püüavad kasutada Jumalat oma võimete täielikuks teostamiseks, kuid see on loomiskorra vastane ja viib paratamatult läbikukkumisele. Sind on loodud Jumala jaoks, mitte vastupidi, ja sinu elu on selleks, et Jumal saaks kasutada seda oma eesmärkide tarvis, mitte vastupidi. Piiblis öeldakse: “Isekas suhtumine on ummiktee, Jumala kuulamine aga viib välja, avarasse, vabasse ellu.”

Olen lugenud mitmeid raamatuid, kus antakse nõu elu eesmärgi leidmiseks. Kõiki neid võib liigitada “eneseabi”-raamatuteks, sest nad lähenevad sellele teemale enesekesksest vaatenurgast. Eneseabiraamatud, isegi kristlikud eneseabiraamatud, pakuvad elu eesmärgi leidmiseks tavaliselt järgmisi ettearvatavaid samme: Sõelu läbi oma unistused. Tee selgeks, millised on sinu väärtused. Sea endale mõned eesmärgid. Selgita välja, mida sa hästi teha suudad. Sea latt kõrgele. Asu seda püüdlema. Ole distsiplineeritud. Usu, et suudad oma eesmärke saavutada. Haara kaasa ka teisi. Ära iial anna alla.
Kahtlemata viivadki need soovitused sageli edukuse kasvamisele. Enamasti me suudame oma eesmärke saavutada, kui me neile keskendume. Kuid edukus ja oma elu eesmärgi täitmine ei ole sugugi üks ja seesama! Sa võid saavutada kõik oma isiklikud sihid, olla maailma mõõdupuu järgi pööraselt edukas ja ikka mitte tabada seda eesmärki, milleks Jumal sind on loonud. Eneseabi soovitustest jääb väheks. Piiblis öeldakse: “Eneseabist ei ole abi. Eneseohverdus on tee, minu tee, et võiksite leida iseennast, et leiaksite oma tõelise mina.”

See ei ole eneseabiraamat. See ei aita sul teha õiget karjääri, teostada oma unistusi või planeerida oma elu. See ei õpeta sind pressima veelgi rohkem üritusi niigi täistuubitud päevakavasse. Pigem räägib see sulle, kuidas teha elus vähem – keskendudes sellele, mis on kõige olulisem. See aitab sul saada selleks, kelleks Jumal sind on loonud.

Kuidas siis leida eesmärki, milleks sind loodi?
Sul on vaid kaks võimalust: esimene neist on targutamine. See on enamiku inimeste valik. Nad arvavad, nad oletavad, nad teoretiseerivad. Kui inimesed ütlevad: “Ma olen alati arvanud, et elu on…”, siis tahavad nad öelda: “See on parim oletus, mida me suudame välja pakkuda.”
Tuhandeid aastaid on hiilgava mõistusega filosoofid arutanud ja teoretiseerinud elumõtte üle. Filosoofia on tähtis teadusharu ja sellel on oma rakendused, aga mis puutub elu eesmärgi tuvastamisse, siis ei oska kõige targemadki filosoofid teha muud kui oletada.
Northeastern Illinoisi ülikooli filosoofiaprofessor doktor Hugh Moorhead kirjutas kord kirja 250-le maailma kõige tuntumale filosoofile, teadlasele, kirjanikule ja vaimuinimesele, küsides neilt: “Mis on elu mõte?” Seejärel avaldas ta nende vastused raamatuna. Mõned pakkusid oma parimaid oletusi; mõned tunnistasid, et nad on elumõtte lihtsalt välja mõtelnud; mõned olid piisavalt ausad tunnistamaks, et neil pole aimugi. Õigupoolest palusid mitmed kuulsad vaimuinimesed professor Moorheadil neile tagasi kirjutada ja öelda, kas ehk tema on elu eesmärgi avastanud!
 
Õnneks on elumõtte üle targutamisele olemas ka alternatiiv. See on ilmutus. Me võime pöörduda selle poole, mida Jumal on elu kohta oma sõnas avaldanud. Lihtsaim viis leiutise eesmärgi teadasaamiseks on küsida selle valmistajalt. Sama kehtib sinu elu eesmärgi puhul: küsi Jumalalt!
Jumal ei ole jätnud meid teadmatusse oletama ja arvama. Ta on Piiblis selgelt ilmutanud oma viit eesmärki meie elu jaoks. Piibel on meie “kasutaja käsiraamat”, mis selgitab, miks me elame, kuidas elu käib, millest hoiduda ja mida oodata tulevikult. See selgitab meile seda, mida ei või teada ükski eneseabi- või filosoofiaraamat. Piiblis öeldakse: “Jumala tarkus … uurib süvitsi tema eesmärke. See pole uusim sõnum, pigem vanim – kuidas Jumal on arvanud heaks tuua esile parima meis.”
Jumal ei ole mitte ainult sinu elu alguspunkt, ta on selle allikas. Et leida oma elu eesmärki, pead pöörduma Jumala sõna, mitte maailma tarkuse poole. Sa pead rajama oma elu igavestele tõdedele, mitte populaarpsühholoogiale, edumotivatsioonile ega innustavatele lugudele. 
 
Piiblis öeldakse: “Kristuses me saame teada, kes me oleme ja milleks me elame: ammu enne seda, kui me esimest korda Kristusest kuulsime ja tema peale lootma hakkasime, hoidis tema meil silma peal, tal oli plaan valmistada meile imetore elu – osana oma üleüldisest kavast, mida tema teostab kõiges ja kõigis.” 
Sellest salmist saame kolm head mõtet oma eesmärgi kohta:
  1. Sa leiad oma identiteedi ja eesmärgi suhtes Jeesuse Kristusega. Kui sul sellist suhet ei ole, selgitan sulle hiljem, kuidas seda alustada.
  2. Jumal mõtles sinu peale ammu enne seda, kui sina üldse temast mõtlema hakkasid. Tema eesmärk sinu elule on vanem kui sinu mõtted. Ta kavandas selle, enne kui sa sündisid, ilma sinupoolse panuseta! Sa võid valida endale karjääri, abikaasa, hobid ja mitmed oma elu osad, aga sa ei saa valida endale eesmärki.
  3. Sinu elu eesmärk on osake palju suuremast, kosmilisest eesmärgist, mille Jumal on kavandanud igaviku jaoks. Sellest räägibki see raamat.
Vene kirjanik Andrei Bitov kasvas ateistliku nõukogude korra ajal. Kuid ühel kõledal päeval suutis Jumal köita tema tähelepanu. Bitov meenutab: “Oma kahekümne seitsmendal eluaastal, sõites metrooga Leningradis (nüüdses Peterburis), haaras mind nõnda suur meeleheide, et elu näis lõppevat otsekohe, välistades igasuguse tuleviku, rääkimata mingistki tähendusest. Äkki, täiesti iseenesest ilmus lause: Ilma Jumalata on elu mõttetu. Korrates jahmunult kuuldut, sõitsin ma selle lausega otsekui eskalaatoriga üles, väljusin metroost ja astusin Jumala valgusse.”
Võib-olla sa oled tundnud, et sa kobad pimeduses oma elumõtte otsingul. Soovin õnne, peagi astud sa valguse kätte!
 

Kasutatud on osaliselt väljavõtteid raamatust „Eesmärgist juhitud elu. Miks ma olemas olen?“ 2005 Allika Kirjastus (Purpose Driven Life Rick Warren 2002) Allika Kirjastuse loal.

 

Raamatut on võimalik osta meie koguduses Toompea 3 igal pühapäeval jumalateenistuse ajal avatud raamatuletist või siis Allika kirjastuse kodulehelt.