Meist

Mida me usume?

EKNK Toompea koguduse usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uus Testament, ning kogudus on õpetuslikult seotud kolme üldkirikliku - Apostelliku, Athanasiuse ja Nikaia usutunnistusega.

Me usume, et:

 • Piibel on inspireeritud Püha Vaimu poolt ning ainus, eksimatu ja autoriteetne Jumala Sõna eluks ja jumalakartuseks.
 • On üks tõeline Jumal - Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumal Püha Vaim - kes eksisteerib kolmainsusena.
 • Jeesus Kristus on Jumal ja inimene, kes sündis neitsist, elas patuta elu, tegi imesid, suri asendus- ja lepitussurma, tõusis ihulikult surnuist, ülendati Isa paremale käele ning kes tuleb tagasi maapeale väes ja aus, et valitseda tuhat aastat.
 • Inimene on langenud ja patune ning et ainus võimalus saada patust puhastatud on parandada meelt ja uskuda Jeesusesse Kristusesse.
 • Uuesti sündimine Pühast Vaimust on absoluutselt vajalik isiklikuks päästeks.
 • Jumalik tervenemine on igaühe jaoks Kristuse lunastustöö tõttu ning vastuseks usupalvele.
 • Püha Vaimu ristimine antakse igale usklikule, kes küsib seda, koos kõigi tõenditega ja andidega, mis esinevad Apostlite Tegude raamatus.
 • Jeesuse Kristuse kirik on universaalne pühade osadus, kuhu kuuluvad erinevad kirikud konfessioonid ja kogudused, kes tunnustavad Jeesust Kristust kui Issandat.
 • Püha Vaim pühitseb igat kristlast ja teeb ta võimeliseks elama püha elu.
 • Viimase kohtumõistmise kaudu Jumal eraldab need, kes mõistetakse õigeks ja need, kes mõistetakse süüdi; esimestele saab osaks igavene elu ja teistele igavene hukatus.
 • Jumal loob uue taeva ja uue maa ja püha Jeruusalemma, Jumala linna, mis on täis Jumala au.