Mis me teeme?

Paast


Palve- ja paastunädal 23-27 märts 2020 “Põhjalik vaimulik hoolitsus”

ESMASPÄEV, 23. märts - UUED KRISTLASED
Palvetame, et uued kristlased jääksid kogudusse ja usu juurde püsima ning kasvaksid isiklikus suhtes Jumalaga.
Kl 2:6-7 „Nii nagu te nüüd olete Kristuse Jeesuse võtnud vastu Issandaks, nõnda käige temas,olles juurdunud ja ülesehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, ja olge ülevoolavad tänus.

TEISIPÄEV, 24. märts – UUTE KRISTLASTE HOOLITSEJAD
Palvetame, et iga uus kristlane saaks omale kogudusest vaimuliku hoolitseja, kes teda ennastohverdavavalt ja emalikult aktsepteeriks, „toidaks“, kaitseks, julgustaks ja kogukonda kaasaks. Ka seda, et need hoolitsejad oleksid motiveeritud ega väsiks.
Jh 15:13 „Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.“

KOLMAPÄEV, 25. märts – TÖÖHARU- JA KODUGRUPIJUHID
Palvetame koguduse tööharu- ja kodugrupi juhtide vaimuliku tarkuse-, Jumalaga osaduse-, enese salgamise-, ennast ohverdava armastuse- ja oma grupi võimestamise ning kasvamise eest Kristuse täisea mõõduni.
Ef 4:13 „Kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda.“

NELJAPÄEV, 26. märts - KOGUDUS
Palvetame, et kogu kogudus oleks ühiskonda väljaulatuv nii oma palvetes kui tegudes. Ühtlasi kajüngreid tegev, võttes vastutuse hoolitseda vähemalt ühe uue kristlase eest aastas.
Jh 15:16 „ Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks.“

REEDE, 27. märts - ÜLESTÕUSMISPÜHAD
Palvetame, et Ülestõusmispühade teenistuste ja väliplakatite kaudu saaks palju inimesi päästetud, tervendatud ja lähemale Jumalale ning et nendel ettevõtmistel oleks võimas mõju meie ühiskonnale.
1Tm 2:3-4 „See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.“


MIS ON PAASTUMINE?

Paastumine on meie vabatahtlik hoidumine toidust ja joogist (kas täielikult või osaliselt), et pühenduda segamatult palvele. See on alandumine Jumala ette ja Jumala otsimine. Seega on paastumine vaimulik praktika ja Jumalaga suhte tugevdaja. Paastumine ilma palveta on näljastreik, mis ei ole piibellik. 


Jeesus õpetas paastuma ning paastus ka ise (Mt 4:2). Kuid mitte alati ei paastunud jüngrid temaga koos (Mk 2:18-19). Ometi tunnistab see tekst selgelt, et Jeesus eeldas oma jüngrite paastumist pärast seda, kui ta on taevasse võetud. Ta õpetas oma jüngreid ka paastumise osatähtsusest palvetamise kõrval. Kahel korral ilmneb tema õpetuse kontekstist palve kohta, et ta seostab seda lähedalt paastumisega: "Kui te aga paastute… ärge olge nagu silmakirjatsejad…" (Mt 6:16-17). Ilmselt ei eeldanud ta, et paastumine peaks olema jüngrite regulaarne praktika. Kuid samas tahtis ta, et paastumist ei unustataks.


Paastu uued tuuled toovad elujõudu siis, kui vana saast on välja puhastatud nii füüsilises, kui vaimses mõttes. Paastumine õpetab inimesele kannatlikkust, suurendab ta tahtejõudu ja näitab, kuidas eluraskustest üle saada. Ka aitab üle saada isekusest, ahnusest, laiskusest ja muudest halbadest iseloomujoontest – paast on positiivne distsipliin.


Paast, kui vastutuse võtmine enese eest.

- Meie ihu tervendab end sageli siis, kui järgime Jumala psühholoogilisi eluseadusi.

- Tervise säilitamine on meie endi vastutusel. Sa ei saa süüdistada teisi oma elustiilis.

- Sa ei saa ignoreerida hoiatusi, hävitades oma ihu ja oodata, et Jumal sind taevalikult hea tervise juures hoiaks. Me peame lähtuma oma ihu vajadustest, mitte oma himudest.


Paastumise vaimulikud põhjused:

- Patu eemaldamine meeleparanduse läbi.

- Ülesaamine vaimulikest kaotustest ja visiooni saamine.

- Vaimulike väärtuste ja prioriteetide taastamine.

- Vaimulik puhkus, taastus ja kinnitus Jumalas.

- Harjumuste, elustiili ja südamesoovide puhastumine.

- Meie elu ka kristliku karakteri distsiplineerimine.

- Vastutuse võtmine meie kohustustes kristlasena oma koguduses ja maailmas.

- Paastumine aitab meil loovutada oma tahte Jumalale.

- Paastumine teeb meid teadlikuks Jumala ligiolust.

- Suurenenud avatus valmistab meist kindla suuna ja eesmärgiga kristlased.

- Oleme enam valmis aktiivsemaks teenimiseks, paremini varustatud võitmaks saatanat

- vaimulikus sõjapidamises ja elama võidukat elu olles täis Püha Vaimu. 


Loe lisaks alljärgnevast:

Elle KalamägiElle Kalamägi 

"Paastumine meditsiinilise ja praktilise poole pealt vaadatuna"

Elle on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli meditsiiniõe eriala ja Tervisekoolis toitumisnõustaja õppe. Ta on Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige ja aseesimees, Ida Tallinna Keskhaigla dieedi/toituminõustaja (allikas: www.toitumisteraapia.ee)