Meist

Perekondlik armastus

PEREKONDLIK ARMASTUS - Kutsuv, julgustav ja külalislahke kogudus, kus uued inimesed on teretulnud, oodatud, armastatud ja austatud sellisena nagu ta on, ilma hukkamõistuta ning hoolt võetud kogukonnas. Kogudus, mis väärtustab, hoiab ja toetab ühiselt igat liiget nagu oma isiklikku venda või õde. 

Jh 13:35 "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”

 

Siit leheküljelt leiad Jumala Sõna teemalisi deklaratsioone, kirjakohti, tsitaate, näidispalveid ning raamatu viiteid, jutlused ja tunnistusi, et võiksid elada veelgi efektiivsemalt välja Jumala sõna oma elus.

 

DEKLARATSIOONID

Deklareerimine on Jumala Sõna välja rääkimine oma elu üle, et need tõotused saaksid nähtavaks meie eludes. See on vaimne seaduspärasus, et me saame selle mida me ütleme, kui me ei kahtle. Kui soovid, et Jumala Sõna saaks suuremal määral osaks sinu elust, siis tunnista järgmist:

- Ma armastan ja austan ennast ning teisi. Iga isik on võimas, väärtuslik ja mõjukas, kuna me kõik oleme Jumala näo järgi loodud. 

- Ma julgustan ja austan oma peret ning teisi lähedasi. Toon neis pidevalt esile parima ega keskendu nende mineviku läbikukkumistele. 

- Ma aitan inimestel õitseda oma andides ja kutsumises, sest Jumal on minuga teinud sedasama. (Jr 29:11)

- Ma austan ja kohtlen inimesi vastavalt nende Jumalalt antud identiteedile ja väärtusele, mitte vastavalt nende käitumisele.

- Ma suudan kergesti armastada oma vaenlasi ja palvetada nende eest, kes mind taga kiusavad.

- Ma näen inimestes seda, mida Jumal neis näeb ja mul on lihtne neid sellega regulaarselt julgustada.

- Ma usun inimestesse rohkem kui nad endasse usuvad, sest mul on ebatavaline võime säilitada kõrget usku inimestesse mu elus. 

- Ma olen adopteeritud Jumala perekonda ja kannan eluterve perekonna mentaliteeti kõikjale, kuhu lähen.

- Ma ei tee midagi lähtudes isekast ambitsioonist, vaid otsustan teha seda, mis on parim teistele. (Fl 2:3-4)

- Kuna ma hoolin suhetest, siis aitan armastavalt enda ümber olevaid inimesi nende läbikukkumistes.

- Ma väärtustan ja austan teisi, hoolimata meie vahelistest erimeelsustest.

- Minuga koos olles tunnevad inimesed end armastatuna, märgatuna ja tugevamana.

- Ma väärtustan inimsuhteid enam kui eesmärke, tööülesandeid ja raha

- Ma panen inimesi tähele ja jätan meelde nende nimed.

- Levitan teadlikult taevaliku austuse kultuuri kõikjal, kus käin.


KIRJAKOHAD

- “Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (Jh 13:35)

- “Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.” (Ef 5:1-2)

- “Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.” (Fl 2:3-4)

- “Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.” (Ef 4:32)

- “Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.” (Ps 139:14)

- “Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette!” (Rm 12:10)

- “Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat!” (1Pt 2:17)

- “Ära vihka südames oma venda! Noomi julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma! Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu iseennast! Mina olen Issand!” (3Ms 19:17-18)

- “Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.” (Mt 18:15)

- “Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat,aga kes halastab vaese peale, austab Loojat.” (Õp 14:31)

- “Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad” (Mt 5:44) 

- „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Mt 25:40)

- “Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au, et ihus ei oleks lõhestumist, vaid et liikmed üksmeelselt muretseksid üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed.Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed. ” (1Kr 12:24-27)

- “Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.” (Jh 15:13)

- “Sest keda Issand armastab, seda ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab.” (Hb12:6)

- “Ärge halvustage üksteist, vennad!” (Jk 4:11)

- “Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga”.Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata!” (1Pt 4:8-9)

- „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Mt 25:40)

- “Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega!” (1Jh 3:18)

 

TSITAADID

- “Me rõõmustame selle üle, kes inimene on, komistamata selle taha, mida ta ei ole.” Bill Johnson

- “Läbisaamise võti on panna ennast teise olukorda, mitte panna teda tema olukorda.”  John C. Maxwell 

- “Suur on isik, kes paneb enda kõrval olevaid inimesi tundma end suuremana.”  John C. Maxwell

- “See, kuidas näeme teisi, peegeldab meid ennast. Mis häirib meid teistes, on osa meist endast.” - John C. Maxwell

- “See, kuidas kohtled teisi, omab suuremat mõju kui sõnad, mida valid.” - John C. Maxwell

- “Kui armastame inimesi, siis me ei kritiseeri neid.” - John C. Maxwell

- “Kus iganes kohtad inimolendit, tekib võimalus headusele.”  - John C. Maxwell

- “Kui tahad suhet ehitada teistega, siis keskendu vestluses nendele, mitte endale.”  John C. Maxwell 

- “Inimesed ei väärtusta seda, kui palju sa tead, kuni nad pole kogenud, kui palju sa hoolid.” 

John C. Maxwell

- “Uskudes inimestest parimat, toob see neis ka esile parima.” - John C. Maxwell

- “Meie läbisaamine teistega sõltub 98% meie enda käitumisest.” - John C. Maxwell

- “Igal isikul, keda kohtame, on potentsiaal meile midagi õpetada”. - John C. Maxwell

- “Kui aitad teistel saavutada seda, mida nemad tahavad, aitavad nemad sul saavutada seda, mida sina tahad.” - Zig Ziglar.

- “Inimeste austamine saab testitud ja tuleb tõeliselt esile erimeelsustes ja probleemsetes olukordades.” - Danny Silk

- “See, kui palju me kedagi austame, mõjutab otseselt meie võimet temalt midagi õppida.” Bill Johnson (Mt 10:40-42)

- “Kui tunnustame inimeses head, paneb see teda rohkem tahtma muuta end paremaks.“ Wendy Backlund


PRAKTILISED SAMMUD

- Kutsu keegi enda juurde õhtusöögile

- Liitu kodugrupiga

- Märka inimesi, naerata ja tee rohkem komplimente (vähemalt kord päevas)

- Teeni vabatahtlikuna

- Võta inimeste jaoks aega ja palveta nende eest

- Tee ootamatu kõne kellelegi, kellega pole ammu suhelnud

- Anna mõne pere vanematele vaba õhtu ja hoia nende lapsi

- Tunnusta ja julgusta alati, kui sul selleks võimalus tekib.

 

SOOVITUSLIK LUGEMINE

“Üheskoos võidukaks” - John C. Maxwell

“Olge rahvainimene” - John C. Maxwell

 

JUTLUSED