Tere tulemast koju!

Prohveteeringud

SÕNUMID, MIDA JUMAL ON ANDNUD TOOMPEA KOGUDUSELE

15.09.2023 Ivo Unt “prohvetlik sõna Toompea kogudusele”

Mina olen Jumal, Eestimaa Jumal ja ma tervendan selle maa. Minu käes on võtmed ja maa toon need võtmed teile. Olge targad neid kasutama sest igayhele neid ei anta. Ma tulen vaarsti oma kogudusele järgi ja vaata see maa saab olema täis Minu au. Minu käest tuleb teile tarkus tegutseda, mina olen teie allikas, mina toidan januseid, seetõttu janunege alati. Sest siis olen mina teie keeskel. Maa olen tulnud tuld tooma et teid sütitada, et terve linn saaks tuld täis, ja see maa saaks kaetud minu tundmisega. Minu pojad ja tütred võtavad selle maa.  Nad jooksevaad ega tüdi, käivad ega väsi (Jesaja 40:31). SEE MAA KUULUB TEILE ÜTLEB ISSAND. Olgu teil usku minu kuningriiki. Võtke vastutus, võidelge, see ei tule võitluseta. Pidage meeles Mina võitlen teie eest, Mina laiendan teie piire, Minu kuning riik on mida te laiendate, ja miski pole teist endast. “Õndsad on tasased sest nemad pärivad maa” (Matteuse 5:5)

Ma olen suur ja võimaas. Kõik pimedus väriseb ja põgeneb mu ees. Kutsuge Mind ja ma tulen, puhastan, päästan ja taastan selle maa milliseks ma olen selle loonud algselt. See maa on õnnistuste maa, tõotatud maa, püha maa. See saab olema puhtam kui kuld, siledam kui teemant, siin ei ssaa oleema isekaid motiive, siin saavad olema Minu motiivid “ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust” (Jeremia 29:11). Minu käes on valitsus, Ma juhin neid kui veeojaasid (Õpetussõnad 21:1). Nad on minu teenrid, teie laiendage kuningriiki ja Mina muudan südameid. 


 

9.01.2022 Pilt koguduse kohta - Marit Kallberg

Oli punastest tellistest majasein ja tuli sõna, et tellised oleme meie (kogudus) ja see vuuk on armastus. Ja see segu telliste vahel ei olnud tahkes olekus, vaid see oli vesi ja see liikus nende vuukide vahel.

Jh 13:35 „ Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”


14.12.2021 Sõnum kogudusele - Ahti Peterson

Jeesus ütles: "Armasta Issandat on Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks." 

Püha Vaim ütleb: Hoidke kokku, vaadake, mis on teiste südames, ärge keskenduge pisikestele asjadele: kardinad, toolid, valgus, kes millal laval peab olema - see kõik peab käima korra järgi, kuid tähtsam on suhtumine kaaskristlastesse. Teid peab tundma selle järgi, kuidas te üksteist armastate. 

Vaenlane käib ringi nagu lõukoer ja tahab teid neelata. Olge ühtsed ja pange kõrvale erimeelsused. Te olete koos üks kogudus. Keskenduge Minule.


25.11.2021 Sõnum kogudusele - Justin Long


Jumal ütleb, et järgneva 5-7 aasta jooksul saab sellest kogudusest välja läkitatud uus kogudus. Ma kogen, et Jumal läkitab ühe pastori siit pastorite meeskonnast välja rajama kogudust.


Teiseks, ma näen, et Jumal liigub ülistuses. Ma näen, et sellest kogudusest tõuseb üles üks ülistusmeeskond. Nii selle koguduse ülistusmeeskond ja muusikud kui ka teiste koguduste/linnade ülistajad koondavad väed, et teenida seda linna ülistuses. Saavad olema uued laulud, mis haaravad Eesti südant ja olemust. See ei ole Toompea koguduse projekt, vaid ühine tegemine. Aga see on midagi, mis esindab Kristuse ihu siin Tallinnas. Ja ma kogen, et Jumal ütleb, et mitmed plaadid antakse välja selle muusikaga, mis puudutab selle rahva südant ja hinge. Jumal tahab öelda, et olge valmis selleks, mida Tema tahab teha. Üks värske Püha Vaimu tuul saab puhuma selle ülistuse üle.


Kolmandaks, Jumal ütleb, et on oluline panustada kogudusena veel rohkem sotsiaalprojektidesse. Sest ma kogen, et Jumal hakkab inimesi tooma teie juurde. Inimesi, kes on vajadustega, kodutuid, vaeseid jne – Jumal hakkab neid kogudusse tooma. Ja see on see, mida ma kogen, et on vaja koondada jõud, et läkitada abi ka nendesse valdkondadesse. Jumal ei ole meid kutsunud oma koguduse jaoks vaid ka sirutuma väljapoole. Jumal ütleb, et see kogudus saab olema tervenemise ja lootuse paik. Inimesed tulevad ja nad saavad taastatud mitmel erineval moel. Nad saavad varustatud siin koguduses ja läkitatud välja nendesse eluvaldkondadesse ja paikadesse, kus nemad elavad ja avaldada seal mõju.

Ma kogen rõhku ka eestpalvel ja selle olulisusel, te olete astumas aega, mis saab pöördepunktiks sellele kogudusele. Pöördepunktiks ka üleloomulikkuse ja imede valdkonnas, te saate neid rohkem nägema ja kogema. Veetase tõuseb – Hesekieli 37, kus jõgi voolas. Jumala ligiolu ja Jumala Vaimu kasv tuleb esile.  

 

Siin koguduses saab oleme tugev võidmine, et taastada perekondi. Abielud saavad taas kokku liidetud. Isegi inimesed, kes on mõelnud lahutustele, siis nende mõtted saavad muudetud ja nad kogevad värsket esimest armastust üksteise suhtes. On aeg, et mehed tõuseksid üles ja võtaksid oma kohad. Ta on kutsunud meid olema sõdurid, juhid ja reformeerijad. 


13.10.2021 Sõnum kogudusele “Kogudus on hoovõturajal” - Ivo Unt

Ma näen pilti, et on lennuki kang nagu gaas ja ma näen, et see läks põhja. Ja ma kogen, et Issand ütleb: „Ma olen sellel kogudusel gaasi põhja keeranud, ja on vaid aja küsimus, kui see kogudus, kui lennuk, kogub hoo sisse ja saavutab täiskiiruse, mis selle gaasi peale panekul kogudus peab saavutama. Sellepärast olge kannatlikud, gaas on juba peale keeratud, tuli on sisse pandud. On vaid aja küsimus, kui kogudus saab täishoo ja teeb seda, mida mina tahan ja läheb sinna, kuhu mina tahan, et see lendaks ja teostab seda, mis on minu südame järgi. Olge kannatlikud, sest algus on juba tehtud. Maolen näinud teie ustavust ja kuulnud teie palveid, näinud teie ohvreid ja ma tasun heldesti. Sellel on tasu ja tulemus. Sest, kes palub see saab, kes otsib see leiab, kes koputab sellele avatakse. Te olete palunud, otsinud ja koputanud. Ja aja jooksul, kui aeg saab täis, näete te vilju, mida olete külvanud, usus, kannatlikkuses, ohvrimeelsuses, ütleb Issand. Minu käest tuleb varustus, mida teil edaspidi on vaja, sellepärast lootke kõiges minu peale, mitte oma lihale. Teadke, et mina olen Jumal. Mida mina alustan, selle viin ka lõpule. Ma olen alustanud selle kogudusega midagi ja viin selle ka lõpule. Ma alustasin selle kogudusega juba palju aastaid tagasi. Ma ilmutasin selle koguduse ülesannet juba palju aastaid tagasi. Tõesti ma ütlen, ma viin selle töö lõpule selle kogudusega, selle perekonnaga. Sest see on minu töö ja see on minu valitud rahvas, kes saab peegeldama minu au kõigile rahvastele terves maailmas. Olge kannatlikud, alandlikud, sest see, mida mina teen ja tahan teha on suurem kui te oskate mõelda, igatseda ja isegi tahta. Ma teen seda nii suurelt ja nii võimsalt, sest minu käes on kogu meelevald universumis. See ei ole hingevaenlase käes, see on minu käes, mina määran ajaloo kulgu ja kasutan, keda tahan ja ma kasutan seda kogudust, ütleb Issand. „


06.10.2021 Sõnum kogudusele “Noa laev” - Ivo Unt

Ma näen suurt Noa laeva ja kogen, et Issand ütleb: “On tulemas aeg, kus ma kogun oma rahva kokku nii nagu ma kogusin selle kokku Noa päevil, et neid päästa ja säästa. Tulevad päevad, kus ma kogun oma rahva kokku suurde laeva ja see laev läheb läbi kõigest, mis ümber toimub – kõigest hävingust. Minu rahvast see ei puutu, sest ma olen nad eelnevalt kokku kogunud, nad on kaitstud ja hoitud, nad lähevad läbi, sõidavad kindlalt läbi kõigest. Minu rahvas on hoitud ja kaitstud ütleb Issand. Ma kaitsen ja viin nad läbi sellest ajast, sellest keerulisest ajast, nii nagu ma viisin Noa päevil nad Noa laevaga läbi. Seetõttu mu rahvas ära karda, hoia minust kinni, sest mina olen su tugi, kaitse, kilp ja vall. Ära looda inimese jõule, ära looda liha jõule, looda Minu peale. Ma ehitan laeva, mis kaitseb sind paremini kui miski muu.“


02.09.2021 Sõnum Toompea kogudusele – Pastor Ivo Unt

Pilt: süstikrakett, mis liikus tohutu jõuga läbi halli massi ja mille järel oli tee hästi laialt puhtaks tehtud.

Issand ütleb: Mina olen seda kogudust kutsunud olema tee rajaja, et see, mis on paljude jaoks olnud võimatu, saab järsku võimalikuks. Ma olen andnud sellele kogudusele jõu ja võimekuse teha teed paljudele ja läkitada paljusid. Ma saan siit läkitama palju rajajaid ja töölisi, et mu maa, mis on pimeduses saaks täis valgust. Kuule mu rahvas kuula mu kogudus ning kuuletu mu häälele ja sa saad kandma palju head vilja Minu kuningriigile.


23.05.2021  Sõnum kogudusele – Pastor Ivo Unt

Mu rahvas, minu käest tuleb kõik mida te vajate, te ei pea otsima seda maailmast. Teie ülesanne on teha Minu tahtmist, seda milleks ma olen teid sünnitanud ja läkitanud. Mt 6:33 “Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” 

Teil on kõik selleks olemas, et tunda ära Minu tahe teile, ja siis teha seda. 

Ma olen andnud sulle aja ja oma sõna, uuri seda, kirjuta välja, mis sa leiad, tegutse selle järgi. Siis su ihust voolavad elava vee jõed ja sa saad uuendatud, kui mu sõna jookseb sinust läbi teisteni. 

Jh 7:37-39 “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed." Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad.”

Mu rahvas, sa pead õppima andma välja. Selliselt ma olen selle maailma loonud, et kes annab see saab, kes külvab, see lõikab. Minu koda on täis andeid, et üksteisega jagada ja et maailma teenida. Tehke seda pidevalt ja te ei väsi, ei nõrke, ega kustu.

Js 40:31 „Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.“


21.03.2021 Sõnum Toompea kogudusele – Pastor Ivo Unt

Pilt: nägin suurt rahvahulka, see oli Jumala rahvas. Massi ees oli suur raamat ja kui õige leht pöörati hakkas rahvas raamatu keskelt läbi minema nagu Iisrael punasest merest. Läbi jõudes sattusid kristlased mitmekesi 3-4kesi nagu ameerikamägede sarnasesse vagunisse ja hakkasid sõitma keerutades ja tiirutades. Kogu stseeni pealt poolt vaadates kujutas raamatust läbiminek lille vart, aga ameerikamägedel sõit moodustas ilusa lilleõie. 

Issand ütleb: Minu rahvas läheb alles siis elu täis ja õitsele kui nad läbi tormide õpivad seal Mind usaldama. Jr 17: 7-8 „Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle lootuseks on Issand. Tema on otsekui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldal ega karda, kui palavus tuleb, vaid ta lehed on haljad; ja põua-aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast.“ 

Pilt: nägin laste mängu, kus plastmassist erivärvi osad nagu pikslid (mis moodustavad pildi) said kokku sulatatud kui triikraud tuli nende peale. 

Issand ütleb: Mu rahvas muutub alles siis tõeliselt ühtseks kui tuleb kuumus, mis teeb nende südamed pehmeks. 

Jh17:22-23 „Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks: mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.“ 


22.11.2020 Sõnum Kogudusele – Pastor Ivo Unt

Mina olen Eestimaa Issand. Ma täidan kogu selle maa oma auga, Hb 2:4 “Sest maa saab täis Issanda au tundmist - otsekui veed katavad merepõhja.” Ärge vaadake sellele, mis toimub ümber, vaadake sellele mida Mina teen. Ma näitan oma võimsat kätt. Lõplik sõna on Minu käes! Ma tervendan selle maa, ma kaitsen seda maad, Ma teen kõike, mida te palves läbi võitlete. Seepärast seiske müüripraos ja võidelge, et Mu tõotused saaksid teoks sellel maal. Ma annan tagasi sellele maale, mis saatan on varastanud aastaid tagasi, kui paljusid küüditati. Ma teen seda nii võimsalt, et kõik teavad, et see on Minu käsi. 


27.10.2020 Prohvetlikud pildid kogudustele – Pastor Ivo Unt

1. Nägin puhtaimat mulda, mida olen näinud ja see tärkas võsudest ja sai suureks viljapõlluks. Issand ütleb, ma valmistan selle rahva südame niisuguseks mullaks, et see kannab 100 kordset vilja. Mt 13:8 “Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet.”

2. Nägin suurt turbiini, mis põhjustas tsunami, mis puhus teelt kõik ja maa sai paljaks ja see oli Jumala tsunaami oma rahvale. Issand ütleb, ma tahan sind puhastada, et sa oleksid puhtam kui kuld, siledaim kui teemant, hinnaline Mulle, mitte maailmale. Ära pelga kuumust ja raskusi su teel, mis sind puhastavad, sest ma kasutan oma töös vaid puhtaimat materjali. Ma ei ehita oma kuningriiki poolikute või ebapuhaste peale, vaid täielikult mulle andunud puhaste astjate peale. 2Tm2:21 “Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmiks igale heale teole.”

3. Nägin pruuti. Pruudi nägu pidevalt muutus erineva rahvuse välimuse järgi. Seal oli inimesi Siberist, Lähisidast, Hiinast, Euroopast ja kõikjalt. Issand ütleb, ma saadan siia rahvaid, palju rahvaid, et nad õpiksid Minu teid tundma sel ajastul. Ma valmistan Kristuse ihu üles kõikjal maailmas, ja minu eesmärk on plekita ja puhas pruut Kristusele esitada. Ma saadan nad siia, et õpetada mida Mina teen ühe väikese rahvaga, ja näidata kuidas “paljud esimesed jäävad viimaseks ja viimased saavad esimesteks” (Mt 19:30), et nad õpiksid sellest ja siis ma läkitan nad tagasi oma kodumaale, et viia sinna muutust ja ärkamist.


7.08.2019 Sõnum kogudusele - Gordon van Veelen

See on see, mida ma näen. Ma näen suurt potitäit suppi ja seal on kõikvõimalikke erinevaid koostisosi sees. Paprikat, tomatit ja kõike muud, mis sümboliseerib erinevate inimeste teenistusi, mis on kõik ühte liidetud. Nad kõik on oma maitsetega, aga peavad kokku andma ühtse maitse. Keegi segab seda suppi. Usun, et Jumal ise, kes tahab, et kõik need koostisosad oleksid seal supi sees. See on kohe kindlasti sõnum ühtsusest. Sellest, et kõik koos moodustavad selle supi. Küsimus pole sinu, sinu ja sinu teenistuses/teenimistöös, vaid Jumal keedab üht suppi siin. Nii et, mida iganes te teete, teil on oluline mõista, et terviklik maitse tuleb esile vaid siis, kui tahate olla osa sellest supist. See supp tähistab ka alistumist. See tähendab enda jagamist ja endast andmist kogu supi heaks. Jumala igatsus on, et hoiaksite kokku ja teeniksite üksteist, nö “kaotades” iseenda teiste nimel/heaks. Siis see supp saab olema imemaitsev ja toitev teiste jaoks. Ärge mõelge: “Minu teenistus on kõige tähtsam!” Ei ole. See on vaid osake tervikust, mida Jumal on valmistamas. Aamen.