Annetus

Annetus

ÜLDINE  ANNETUS

See annetus läheb Toompea koguduse töö heaks

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Koguduse arveldusarved on:

  • SEB - EE031010220122044015
    IBAN  EE031010220122044015
  • Swedbank - EE092200221001138475
    IBAN EE092200221001138475
  • Nordea - EE721700017002912464
    IBAN EE721700017002912464 

 


 

Suur tänu sinu annetuse eest!


ÜLELOOMULIKU ÕNNISTUSE ANNETUS 2021

16. mail toimub Toomepa koguduses "Üleloomuliku õnnistuse annetus". See on suurem iga-aastane rahaline annetus, et uskuda finantsilisi läbimurdeid oma elu jaoks ning teostada koguduse missiooni näha meie ühiskonda täielikult terveks saamas nagu taevas nõnda ka maapeal.

Selle aasta valdkonnad, kuhu panustame, on:

1. Lootuse küla multi-maja vundamendi ehitus. Lootuse küla visioon on ehitada suur multifunktsionaalne hoone, mis saaks teenida parimal moel neid inimesi, kes tulevad sinna abi saama kui ka kogukonda ennast. Nägemus tulevikuks on see, et kohapeal elab 250 inimest (kuskil 100 meest/naist/noort on programmis) ning programm saab kestma soovi korral 3 aastat – töötajad on aastatega näinud, et ühest aastast on vähe. Visioon ja nägemus on, et selles hoones toimuvad pühapäeviti jumalateenistused, nädala sees aga kasutatakse hoonet õppetundide jaoks, sööklana, vabal ajal võrkpall/tennis, kino. Vajadusel kasutatakse erinevate konverentside jaoks ja see hoone saab teenima ka EKNK-d üldiselt – pastorite- ja töötegijate päevad , suvepäevad, konverentsid jne... Selles hoones saab olema ka eraldi suur lastemaailm, mis on avatud perekondadele, et lapsed saavad kohapeal rõõmsalt olla ja mängida. Hoone sisaldab ka suurt kööki ning sel ajal kui lapsed mängivad, saavad lapsevanemad samal ajal olla osaduses ja süüa midagi maitsvat. Kogu selle hoone sisse on veel plaanis rajada meedia osakond, mis tõstab kogu Lootuse Küla teenistused pildile sotsiaalmeediasse ning interneti kaudu levib hea sõnu üle maailma - nagu ka praegu. Lootuse küla visioon ja nägemus on ehitada rahvusvaheline rehabilitatsioonikeskus, kuhu võivad tulla abi saama inimesed üle terve maailma.

Visioon on aastal 2021 saada valmis vundament ning püstitada raamid. Kogu hoone peaks valmima paari aastaga.

2. Raadio 7 maja küttesüsteemi vahetus. Kristliku raadiojaama „Raadio 7“ töö ja panus olnud suureks õnnistuseks meie rahvale ja riigile juba mitukümmend aastat. Viimase aasta kriisi ajal on paljud uued kuulajad saanud sellest raadiojaamast tuge ja lootust. Tahame panustada Raadio 7 töösse, kuna usume, et Jumala sõna kuulutamine raadio vahendusel on oluline. Praegune stuudiomaja soojapidavus ei ole kiita, külmadel aegadel valmivad saated küll tubastes tingimustes, kuid töötajad peavad samal ajal kandma soojasid villaseid sokke ja kasukaid. Probleemile on lahendust otsitud juba paar viimast aastat ning eesmärk on 2021 aasta juuni kuus vahetada välja olemasolev soojustus keskkonnasõbralikuma ja madalamate ekspluatatsiooni kuludega küttesüsteemi vastu. Sellega aga kaasneb ka ruumide sanitaarremont.

Siin on ka üks tunnistus sellest kui oluline on inimeste jaoks Raadio 7 töö: „Alustan oma päeva koos teiega ja imetlen, et kõik need viirusest tingitud 365 päeva olete igal hommikul mind tervitanud rõõmsal ja rahulikul moel, julgustanud koos Loojaga uuele päevale vastu astuma. Tõesti, Ta ongi olnud iga päev koos minuga! Suur tänu, et olete Lootust jagav raadiojaam.“

Annetada saab kahel viisil.

1. Sularahas Toompea koguduse jumalateenistusel 16. mail kell 10.30.

2. Ülekandega Toompea koguduse arveldusarvele, märkides selgitusse "Üleloomuliku õnnistuse annetus". Arveldusarved leiad selle lehekülje ülevalt.

Suur tänu sinu annetuse eest!